• 1

ESOC Ladder

Mode Current Elo Max Elo Streak +Streak -Streak Wins Losses
1v1 1636.007 1657.848 -1 4 1 5 2
2v2 1679.413 1690.146 -1 5 1 7 3
3v3 1520.777 1600.000 -4 1 4 1 5
Map Winner Elo PR Loser Elo PR Length Date Stats Recorded Game
great plains Indians SuperJenya
French KhitryyGreek
British Pykag335
Ottomans ragnarok04
French Alemuar
Dutch Chinchila1_
British egoryus
British DeadKingRPG
00:18:08 2019-12-21 14:03:00
great plains British mudak123
Germans Nubas_Eshe_Tot
Dutch топ
Ottomans DeadKingRPG
15.618
12.592
14.205
14.229
Japanese SYG_DeSTROY
British Nilshsv
French captainjs
Russians poisson31500
16.045
15.209
22.610
15.955
00:11:19 2019-09-24 13:12:00
California French God69
1606.679
5.462
Ottomans DeadKingRPG
1636.007
15.034
00:02:50 2019-07-30 16:04:00
great plains Germans djayvar
Ottomans Zooooo
1757.035
1763.555


Ottomans DeadKingRPG
French Arsel1337
1679.413
1666.562


00:09:26 2019-03-13 19:14:00
great plains Dutch Fatih1998
French andrecamargo
Portuguese lucasp
1644.023
1598.060
1635.459
19.851
15.596
15.170
British Arsel1337
Ottomans DeadKingRPG
French Schnitzeljäger
1678.290
1520.777
1720.769
18.422
16.007
17.034
00:26:14 2019-03-13 18:55:00
Patagonia French Arsel1337
Ottomans DeadKingRPG
1677.295
1690.146
18.343
15.345
Russians Padierfind
British Perform3r
1734.541
1653.245
14.840
19.863
00:15:41 2019-03-11 18:48:00
Orinoco Indians FelaedAdam
Ottomans DeadKingRPG
1611.260
1670.129
15.551
15.093
Spanish ClashenMitMartin
Chinese _Herr_Dagmar_sS
1584.783
1736.846
8.512
15.606
00:18:24 2019-03-11 17:47:00
great plains British SirRemy
Japanese Mauianer
1624.415
1669.890
18.767
17.714
British Helozer_fan
Ottomans DeadKingRPG
1610.195
1649.165
16.918
16.109
00:07:15 2019-03-11 17:22:00
great plains Ottomans DeadKingRPG
1657.848
14.632
Iroquois Jeronimo
1640.909
18.624
00:10:03 2019-03-11 14:59:00
yellow riverDry Ottomans DeadKingRPG
British Arsel1337
1666.549
1642.094
13.603
16.042
Indians igorius666
French sirtor
1648.436
1561.923
17.759
12.935
00:27:35 2019-03-02 18:22:00
great plains French DeadKingRPG
French thebiker
1652.182
1583.448


Dutch sergey23199
British Sinopa
1674.413
1580.055


00:46:22 2019-02-20 20:14:00
deccanLarge British luancta
British mtndcl
Portuguese Joman
1504.517
1687.159
1678.709British _DisTRict_
Ottomans DeadKingRPG
Germans BARBAROSSO
1748.947
1541.167
1717.85500:42:56 2018-11-23 17:46:00
great plains Ottomans DeadKingRPG
French Arsel1337
1632.237
1590.987
13.236
11.924
French MrMilitiaAwwwYaa
Indians tutelehmann
1553.155
1526.729
10.009
4.266
00:11:32 2018-08-25 15:19:00
great plains Ottomans DeadKingRPG
French Arsel1337
1620.015
1578.765


French BlackFairy
Portuguese sucucsoldier
1607.920
1581.238


00:09:01 2018-08-25 15:00:00
great plains Ottomans DeadKingRPG
1640.414
10.692
Spanish Veteran32
1580.098
10.199
00:13:37 2018-07-31 16:59:00
yukon Ottomans DeadKingRPG
1627.111

Japanese Hellrusher
1566.350

00:15:45 2018-07-17 15:24:00
great plains Ottomans DeadKingRPG
Russians Muks
1601.426
1568.228
9.588
10.667
Dutch Socna3
Russians IVANDAL10
1586.004
1477.555
-2.255
4.479
00:10:02 2018-07-16 18:18:00
great plains Ottomans DeadKingRPG
1613.850
4.985
French LionKing76
1586.150
6.682
00:21:21 2017-11-11 22:03:00
amazonia French LionKing76
1602.560
-1.258
Ottomans DeadKingRPG
1597.440
6.737
00:29:50 2017-11-11 21:39:00
amazonia British DeadKingRPG
1616.000

French LionKing76
1584.000

00:22:42 2017-11-11 21:07:00
great plains French SuperJenya
British Arthurchik
1683.159
1634.412
22.179
8.244
Russians BuLbash
Ottomans DeadKingRPG
1594.100
1587.430
5.289
3.328
00:23:21 2017-11-10 13:51:00
texas Ottomans MaximumRage
British DeadKingRPG
Dutch spizawww
1643.695
1598.099
1599.773Ottomans Yaroslav_Velikiy
French SuperJenya
British Arthurchik
1557.279
1525.080
1588.00600:39:01 2017-11-02 11:58:00
yellow riverDry Ottomans MaximumRage
British Arthurchik
Aztec Muks
1630.082
1601.619
1573.666French SuperJenya
Russians Yaroslav_Velikiy
British DeadKingRPG
1538.693
1570.892
1584.48600:15:58 2017-11-02 11:13:00
yucatan Ottomans MaximumRage
Ottomans Murzaley
British Arthurchik
1635.027
1591.333
1600.431Ottomans SuperJenya
Portuguese Lemur1337
British DeadKingRPG
1533.747
1519.848
1564.58200:22:22 2017-11-02 00:59:00
great plains Germans vasa1213
French Lemur1337
Indians SuperJenya
1635.660
1532.273
1546.172Ottomans MaximumRage
Portuguese Murzaley
British DeadKingRPG
1622.602
1578.908
1577.00700:19:39 2017-11-02 00:26:00
  • 1