ESOC Ladder

Mode Current Elo Max Elo Streak +Streak -Streak Wins Losses
1v1 1812.960 1878.677 1 5 10 54 62
Map Winner Elo PR Loser Elo PR Length Date Stats Recorded Game
silkRoad French Doppelsöldner
1812.960
24.750
French Pamani
1743.583
23.613
00:19:47 2019-11-29 18:31:00
Araucania Japanese farran34
1869.826
25.701
French Doppelsöldner
1800.520
24.612
00:16:54 2019-11-29 17:45:00
Yukon Japanese farran34
1857.379
25.483
French Doppelsöldner
1812.967
24.711
00:10:31 2019-11-29 17:26:00
Carolina Japanese Taunt21
2028.188
33.562
Japanese Doppelsöldner
1827.785
24.678
00:10:59 2019-11-26 18:06:00
Mongolia Russians nomp
1874.517
26.324
Japanese Doppelsöldner
1828.785
24.717
00:13:15 2019-11-26 17:51:00
Carolina Spanish Raiker_2011
1801.908
20.632
Japanese Doppelsöldner
1843.477
25.054
00:12:57 2019-11-25 19:06:00
Sonora Japanese Doppelsöldner
1866.483
24.963
French Reedmarkham
1670.351
22.106
00:14:50 2019-11-22 15:42:00
New England Japanese Doppelsöldner
1865.483
24.842
Russians helzex
1762.644
23.021
00:08:07 2019-11-22 15:11:00
Great Plains Japanese Doppelsöldner
1856.230

Indians fal
1705.426

00:00:31 2019-11-22 15:00:00
Hispaniola Spanish okyn1000
1868.903
28.845
Japanese Doppelsöldner
1851.545
24.826
00:11:26 2019-11-22 14:58:00
Yucatan Japanese Doppelsöldner
1868.940
24.743
British sami80593
1616.577
18.456
00:00:01 2019-11-22 14:44:00
borneo Japanese Doppelsöldner
1867.940
24.656
British sami80593
1617.577
18.570
00:00:00 2019-11-22 14:43:00
Siberia French Doppelsöldner
1866.940
25.032
Germans BlueManPatty
1776.888
26.024
00:14:09 2019-10-30 22:42:00
Yucatan French Doppelsöldner
1856.469
25.107
Germans BlueManPatty
1787.359
25.700
00:04:16 2019-10-30 22:26:00
great plains Chinese Cassador33
1823.295
25.227
Japanese Doppelsöldner
1844.003
25.211
00:15:40 2019-10-30 20:25:00
New England Chinese Einhornleiche
1921.652
25.478
Japanese Doppelsöldner
1865.023
25.285
00:21:45 2019-10-30 19:58:00
Himalayas Japanese Doppelsöldner
1878.677

Ottomans Absoluvely
1867.294

00:12:54 2019-10-30 19:16:00
New England Indians anseladams
1959.710
27.062
Japanese Doppelsöldner
1860.714
25.162
00:26:50 2019-10-30 19:01:00
Siberia Japanese Doppelsöldner
1870.333
25.016
Russians Blastkiller
1821.989
25.086
00:21:11 2019-10-30 17:56:00
indochina Japanese Doppelsöldner
1855.890
25.100
Chinese novakin
1886.098
25.765
00:07:03 2019-10-30 17:22:00
Carolina Chinese novakin
1908.023

Japanese Doppelsöldner
1833.966

00:11:23 2019-10-30 17:13:00
Yucatan Portuguese Bastilha
1861.694
27.379
Japanese Doppelsöldner
1845.960
25.189
00:23:22 2019-10-29 19:18:00
indochina Japanese Doppelsöldner
1863.509

French ikeu
1745.882

00:20:34 2019-10-26 18:43:00
great plains Japanese Doppelsöldner
1855.664
25.187
Germans Greatscythe11
1800.090
26.355
00:22:01 2019-10-25 19:07:00
Yucatan Ottomans Absoluvely
1880.493
29.575
French Doppelsöldner
1841.909
25.099
00:22:35 2019-10-21 21:45:00
great plains British anseladams
1891.601
25.905
French Doppelsöldner
1857.282
25.243
00:09:07 2019-10-21 21:19:00
Patagonia French Doppelsöldner
1873.061

Chinese XYH
1727.653

00:19:23 2019-10-20 19:11:00
New England French Doppelsöldner
1867.862
24.868
French genkidama
1822.541
31.361
00:12:11 2019-10-20 18:46:00
Texas French Doppelsöldner
1853.131
24.723
Russians Sapheu
1714.883
22.474
00:06:45 2019-10-20 18:30:00
Araucania French Doppelsöldner
1847.250
24.471
French genkidama
1830.915
31.657
00:36:06 2019-10-20 11:43:00
Siberia French Doppelsöldner
1829.758
24.279
Aztec GameRanger_
1718.772
24.675
00:07:21 2019-10-17 20:12:00
great plains Germans Greatscythe11
1777.110
26.545
French Doppelsöldner
1821.280
24.361
00:15:25 2019-10-16 19:21:00
New England French Doppelsöldner
1844.534
24.187
Russians Carrédas
1721.379
22.421
00:16:58 2019-10-15 21:23:00
Great Lakes French Doppelsöldner
1837.216
24.022
Chinese Scarrr
1679.441
23.665
00:14:25 2019-10-15 17:55:00
great plains French Doppelsöldner
1833.194
23.787
Germans Greatscythe11
1774.505
26.896
00:06:25 2019-10-15 17:36:00
Araucania Russians Khorix
1965.912
27.180
Japanese Doppelsöldner
1819.736
23.849
00:12:40 2019-10-15 16:37:00
Saguenay Russians Khorix
1960.786
26.807
Japanese Doppelsöldner
1824.862
23.919
00:30:25 2019-10-15 16:16:00
indochina French Doppelsöldner
1830.964

French rePower
1688.446

00:19:06 2019-10-13 18:07:00
Araucania British bearmister
1835.736
25.451
Japanese Doppelsöldner
1825.490
23.921
00:13:32 2019-10-13 17:45:00
New England Japanese Doppelsöldner
1813.459
23.453
French TheMoxie
1770.563
24.549
00:16:34 2019-10-13 11:22:00
Siberia Japanese Doppelsöldner
1843.562

Indians Masterchif
1959.642

01:03:34 2019-10-13 00:32:00
Yukon Spanish piroshiki
1784.785
29.824
Japanese Doppelsöldner
1798.497
23.563
00:16:22 2019-10-09 17:01:00
Yukon French Doppelsöldner
1818.850

Dutch yamakouk
1700.346

00:26:46 2019-10-04 16:40:00
Yucatan French Doppelsöldner
1811.088
23.419
French ahahahahaha
1728.559
23.691
00:16:47 2019-10-02 21:19:00
great plains French Doppelsöldner
1799.900
23.246
French MclZa
1656.666
23.908
00:08:18 2019-10-02 21:00:00
Sonora Chinese The_Witness
1971.376
31.764
French Doppelsöldner
1794.494
23.065
00:16:03 2019-10-02 19:32:00
Mongolia Chinese The_Witness
1969.174
31.724
Japanese Doppelsöldner
1796.696
23.115
00:12:24 2019-10-02 19:14:00
Yukon Indians KEVINITALIEN
1876.064
31.648
Japanese Doppelsöldner
1799.317
23.189
00:15:17 2019-09-19 17:04:00
great plains Japanese Doppelsöldner
1811.055

Germans Greatscythe11
1778.449

00:05:59 2019-09-18 17:17:00
Patagonia Japanese Doppelsöldner
1795.113
23.347
Russians _uhlan_spammer
1770.164
25.256
00:11:33 2019-09-18 17:09:00