ESOC Ladder

Mode Current Elo Max Elo Streak +Streak -Streak Wins Losses
1v1 1769.484 1859.076 -4 9 6 142 119
2v2 1702.730 1766.924 -4 4 4 16 10
3v3 1589.751 1615.760 -2 2 5 7 15
Map Winner Elo PR Loser Elo PR Length Date Stats Recorded Game
Caribbean Japanese Balcebú
1632.465
10.875
Indians GameRanger_
1634.625
21.753
00:03:34 2018-10-14 04:37:00
New England Portuguese GameRanger_
1653.878
23.621
Japanese Balcebú
1613.211
8.665
00:06:42 2018-10-14 04:26:00
Saguenay Germans YouKnMe
1571.947
23.953
Portuguese GameRanger_
1638.703
24.365
00:08:12 2018-08-31 19:30:00
Yukon Portuguese GameRanger_
1664.108
21.706
Dutch enot_
1651.192
21.730
00:15:22 2018-08-31 19:14:00
deccan Portuguese GameRanger_
1646.290
17.821
Chinese Shahpur
1604.074
18.965
00:31:12 2018-08-31 16:02:00
deccan Portuguese GameRanger_
1631.263
14.884
Japanese Chinamao
1562.854
10.491
00:16:44 2018-08-31 15:23:00
great plains Portuguese GameRanger_
Russians Americans
1618.335
1606.566
12.686
10.260
Chinese gaitchs
Germans Haasetile
1684.368
1525.571
14.167
-6.275
00:22:44 2018-08-31 04:29:00
Great Plains Portuguese GameRanger_
1618.731
7.965
Aztec bad_back
1565.974
6.724
00:13:30 2018-08-31 03:58:00
Araucania Portuguese GameRanger_
1604.708

Indians Malonus
1454.148

00:15:00 2018-08-31 03:42:00